Keuren electrisch handgereedschap NEN3140

Installaties kunnen niet gemaakt worden zonder het gebruik van electrische handgereedschappen. Deze moeten veilig en betrouwbaar zijn. De NEN3140 is een norm die in Nederland aangeeft welke eisen electrische installaties en gereedschappen moeten voldoen.       Intraco keurt voor uw uw electrisch gereedschap.

Dit kan plaatsvinden op locatie of in onze werkplaats. Alle meetresultaten worden verwerkt in een keuringsrapport.


Inspectie electrische installatie  

Een electrische installatie moet wettelijk gekeurd worden. Het doel van de inspectie is om te controleren of de installatie voldoen aan de relevante voorschriften.

Voor de inspectie worden twee methoden gehanteerd, te weten: 

- een visuele inspectie

- een inspectie door meting en beproeving.       

De rapportage bevat de resultaten van de inspectie bestaande uit: de gegevens van de visuele controle van de installatie, metingen van de eindgroepen en het testen van de aardlekschakelaars Boven al wordt in het rapport een aanbeveling gedaan voor de eventueel aan te passen gedeeltes van de installatie.