Keuren elektrisch handgereedschap NEN3140

Uw elektrisch gereedschap keuren volgende de NEN 3140 norm. Voorkom problemen en voldoe aan de wetterlijke verplichtingen van het ARBO-besluit met een NEN 3140 keuring van uw machines.

Als werkgever is het volgens de wet uw taak er voor te zorgen dat uw werknemers veilig kunnen werken. Zo moet het gereedschap en de installaties voldoen aan wettelijke normen. Elektrisch gereedschap moet voldoen aan de NEN 3140 norm. 


Keuringsstickers

Uw gecertificeerde elektrische machines krijgen keuringsstickers die vermelden tot wanneer de gereedschap keuring geldig is. Ook ontvangt u een rapportage over de machines en de uitgevoerde NEN 3140 keuring.


Intraco keurt voor uw uw elektrisch gereedschap.                                                                   Dit kan plaatsvinden op locatie of in onze werkplaats, alle meetresultaten worden verwerkt in een keuringsrapport.


Voorkom problemen! Laat uw elektrisch gereedschap tot 1000 volt volgens NEN3140 keuren en certificeren. Voorkomen is beter.

E-mailen
Bellen
Map
Info