NEN3140 keuring

 Een werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving voor zijn personeel.  Hieronder valt onder andere het gevaar hetwelk electrotechnische installaties met zich mee  brengen. 

 Om deze reden is het voor werkgevers belangrijk dat ze kunnen aantonen een veilige installatie  te hebben. Dit kan aangetoond worden door een Nen3140 inspectie uit te laten voeren.

 Verzekeringsmaatschappijen eisen steeds vaker een NEN3140 bedrijfsvoering inspectie om  schade veroorzaakt door brand te dekken.

 Hiermee is soms een forse verlaging van de premie mogelijk. Verder is bedrijfszekerheid een  steeds belangrijker aspect.

 Met de NEN3140 inspectie wordt de kans op uitval van bedrijfsprocessen verkleind.


 De NEN3140 inspectie bestaat uit onderstaande werkzaamheden:

- Controleren van de veiligheidsaarding                                                                                   - Inspectie van verdeelinrichtingen en groepenkast.                                                                 - Inspectie van bekabeling en bedrading                                                                                 - Inspectie van aansluitpunten tbv verlichting en overige apparatuur                                         - Uitvoeren van een risicoanalyse met betrekking tot het vaststellen van de inspectiefrequentie.   - Opstellen van een rapportage.


Inspectie elektrische installatie

Een elektrische installatie moet wettelijk gekeurd worden. Het doel van de inspectie is om te controleren of de installatie voldoet aan de relevante voorschriften.  

Voor de inspectie worden twee methoden gehanteerd, te weten:

- een visuele inspectie                                                                                                           - een inspectie door meting en beproeving

De rapportage bevat de resultaten van de inspectie bestaande uit de gegevens van de visuele controle van de installatie, metingen van de eindgroepen en het testen van de aardlekschakelaars. Bovenal wordt in het rapport een aanbeveling gedaan voor de eventueel aan te passen gedeeltes van de installatie.

E-mailen
Bellen
Map
Info